Aktuality

24.7.2019
Nominujte kreativního kolegu či svého učitele

Letošní ročník soutěže DOMINO přináší ještě jednu novinku. Mezi učiteli je velké množství kreativních učitelů, kteří systémově a pravidelně využívají digitální technologie ve výuce, nezištně se dělí o své zkušenosti jak se svými žáky, ale i kolegy. Soutěž DOMINO podporuje využívání digitálních technologií jako celku. Milé kolegyně a kolegové, nyní máte možnost takovou osobnost nominovat na zvláštní ocenění či nám dát příležitost, abychom takové tvůrce oslovili.  Protože dostáváme celou řadu podnětů, otvíráme tuto anketu již nyní před zahájením vkládání vlastních výukových objektů.

Protože se ale pohled žáků či studentů může lišit, dáváme příležitost i jim, aby se s námi podělili o svůj názor. Anketní dotazník se nachází v hlavním menu této stránky.

13.7.2019
Digitální etika a ochrana soukromí - nosné téma nového ročníku DOMINO

Digitální etika a ochrana soukromí jedince je v současné době opravdu žhavým tématem. Technologické předpovědi mluví právě o této oblasti jako o stěžejním bodu rozvoje občanské společnosti. S případy kyberšikany a zneužívání technologií se setkaly snad už všechny školy. Na druhé straně řešíme spoustu problémů tím nejhloupějším způsobem - zakazujeme mobily ve školách, ačkoli dobře víme, že v běžném denním životě bude praxe přesně opačná. A tak paradoxně zákazy jen prohlubují propast mezi školní výukou a běžným životem. A to není právě dobrá vizitka. Z uvedeného důvodu se právě proto naše soutěž stává nástrojem, jak případy dobré praxe co nejúčinněji propagovat.

 

Nosným tématem letošního ročníku stává DIGITÁLNÍ ETIKA a OCHRANA SOUKROMÍ. Toto téma by mělo prolínat celkovou koncepcí výukových objektů.

 

Každá skupina dětí, žáků i studentů je svým způsobem unikátní vzdělávací societou, je tedy nasnadě, že uplatněná metodika bude vždy klasickým prvkem DOMINA podle jeho metodiky. Samozřejmě je možné přihlásit do soutěže i jiné výukové objekty.

 

Pro letošní ročník přinášíme také další novinku, a tou je propojení soutěže s projekty e-safety Label.

Vítězné práce budou nabídnuty k propagaci Vás autorů a škol také na evropském portále e-safety label s možností účasti na odborných konferencích tohoto projektu.

DOMINO se tak stává další kostičkou v celkvé soustavě podpory kreativity českých učitelů.

12.7.2019
Ohlédnutí za ročníkem 2019

DOMINO 2019 – malý krůček k překonání překážek rozvoje vzdělávání v roce 2019

Soutěž DOMINO se stala již nedílnou součástí podpory tvořivosti kantorské profese. Letos se již konal 8. ročník. Tentokrát ale představíme vítězné práce trošku netradičně – prostřednictvím jejich přínosu k překonávání překážek, které popisuje článek vzdělávacího konsorcia COSN – Překážky vzdělávání v roce 2019[1]. V češtině je najdete v článku pan B. Brdičky na portále RVP[2].

A tak těch 5 překážek můžeme překonat třeba takto: 

  1. Technologie a budoucnost práce

I s roboty se musí začít od mala. Zkušenost dětí v mateřských školách v oblasti robotiky může někomu připadat nepatřičná. Když se ale podíváte na materiály B.Milfaitové Jak fungují roboti[3], zjistíte, že výuka algoritmického myšlení není zas taková věda. Tento výukový objekt získal první místo pro výukové materiály mateřské školy.

  1. Další vzdělávání učitelů

Odborné komise hodnotily celkem 33 materiálů učitelů z různých typů škol, do finále postoupilo 17 nejlepších. Všechny výukové metodiky jsou důkazem, že učitelé jsou kreativní a přemýšliví lidé. Právě pro další vzdělávání všech kantorů je sbírka těchto materiálů (k dnešnímu dni je jich už za 8 ročníku) bezmála 1200. 

  1. Propast mezi technologiemi a pedagogikou úzce souvisí s digitální rovností nás všech.

Tento prvek skvělým způsobem prezentovala paní Z. Matulová ze SŠ Euroinstitut, byť se jmenuje zvláštně na digitální soutěž:  Naše bublina v digitálním světě[4]. Její studenti, dospělí s mentálním handicapem se učí prožitkem i tak nezáživné, ale o to více potřebné téma – jak se chránit nejen v online prostředí, ale i v běžném denním životě – na ulici, v obchodě či v práci.  O tom, že tento výukový objekt si zasloužil cenu poroty, svědčí i skutečnost, že autorku už oslovili z předních sanatorií pro duševně nemocné, aby svůj projekt představila i jejich pacientům. Nepochybně tématika tak blízká k technologiím pronikla i do příslovečné bubliny.

Zcela inovativní a snadno přenositelný  je také vítězný výukový objekt: Opičí matematika dvou Lukášů (Javorka a Heřmana) využívající k výuce matematiky (ale také angličtiny) klasických videoklipů. Moderní „jutubeři“ nápaditě a s přehledem představují zapeklitý svět zlomků i geometrických konstrukcí. Tento výukový objekt po zásluze získal hlavní cenu – putovní pohár DOMINO 2018. Posuďte sami, zda zaslouženě.

Co říci na závěr:

Jsme proto moc rádi, že právě ukončený 8. ročník kreativní soutěže učitelů při využívání digitálních technologií DOMINO Česká republika naznačuje, že i v naší malé republice se objevují řešení, která přinášejí nápady, neotřelé způsoby, efektivní učení, ale také spoustu zábavy svým tvůrcům a žákům. Přehled vítězů najdete na stránkách Národního institutu pro další vzdělávání – http://domino.nidv.cz.  Nezbývá také než poděkovat všem partnerům, zejména Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ale také hlavnímu spolupořadateli Microsoft. Přehled všech organizací, kterých bylo v letošním ročníku téměř 30. Záštitu nad přehlídkou převzal magistrát hlavního města Prahy a MČ Praha 3.

 

 

[1] https://cosn.org/driving-k-12-innovation-2019-hurdles

[2] https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/22045/5-NEJVETSICH-VYZEV-SKOLSTVI-PODLE-COSN.html/

[3] http://domino.nidv.cz/objekt/734

[4] http://domino.nidv.cz/objekt/743

21.3.2019
Výsledková listina
20.3.2019
Zakončení 8. ročníku slavnostním dnem

Dne 19. března 2019 uspořádal Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již 8. ročník finálové přehlídky digitálních výukových objektů DOMINO. Soutěž se uskutečnila pod záštitou radního hlavního města Prahy Víta Šimrala v budově generálního partnera soutěže, společnosti Microsoft, v Praze 4.