Registrace do soutěže


Existující registrace z minulého ročníku

Pokud jste se již do soutěže registrovali v dřívějším ročníku, můžete použít vaše existující přihlašovací údaje a vyplnit jen dodatečný registrační formulář.

Nová registrace

  • Pro vložení vašeho soutěžního objektu se musíte nejdříve registrovat
  • Po vyplnění registračního formuláře jsou účastníkovi přehlídky vygenerovány přístupové údaje, které po přihlášení umožní vložit výukový objekt soutěžní přehlídky.
  • Po přihlášení s těmito údaji do webu se vám zobrazí stránka, kde si budete moci spravovat a vkládat nové soutěžní objekty.

Autor zaslané soutěžní práce odpovídá za to, že zaslané materiály neobsahují nepravdivé, neúplné a nesprávné informace a neobsahují žádné nezákonné či pro zveřejnění nevhodné položky a dále odpovídá za to, že odesílané materiály neobsahují žádné viry nebo jiné závadné či destruktivní funkce.

Autor podáním přihlášky výslovně prohlašuje, že neporušuje práva třetích osob, zejména žádná práva autorská, obchodní tajemství či utajované know-how, práva k ochranným známkám či jiným předmětům průmyslového vlastnictví a ani práva na ochranu osobnosti nebo obchodní firmy, jakož i ustanovení zákona na ochranu proti nekalé soutěži.

Autor zaslané soutěžní práce souhlasí s použitím soutěžního materiálu pro potřeby na webových stránkách a pro ověření v praxi. Práce budou vystaveny na portále výukových objektů.

CC: Nekomečně CC: Uveďte autora

Soutěžící uděluje organizátorům soutěže licenci Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně 3.0 (CC-BY-NC 3.0) Česko na vložené objekty.

Odesláním formuláře souhlasíte s těmito podmínkami.


Realization by