O soutěži / ročník 2014

Finalove kolo je minulosti. Pořadí prací (1-3. místo) je uvedeno u názvu výukového objektu. Stejně tak jsou u něj uvedena další ocenění poroty.

V krátkém videospotu představujeme vítěze a oceněné v rámci IV. ročníku přehlídky DOMINO.

Zveřejňujeme podrobnější pokyny pro obhajoby v průběhu konference.

Leták k vlastní finalové části DOMINO - Seč

___________________________________________________________

Dvanáct členů výběrové komise vybralo 13 účastníků finále.  Jsou označeni u jednotlivých objektů. Během dnešního dne všichni účastnici obdrží informace o dalším postupu ve finalovém kole.

VSTUP HODNOTITELE DO SYSTEMU HODNOCENI

DOMINO ČESKÁ REPUBLIKA 2014 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Putovní cena DOMINO 2014 bude udělena vítězi na celostátní konferenci NIDV dne 19.11.2014 na závěr plenární části konference.

I v tomto kalendářním roce bude vyhlášen již IV.ročník národní soutěže DOMINO Česká republika. Byl vyhlášen dne 15.4.2014 na konferenci Počítač ve škole.

Inspiraci můžete čerpat z tří dosud proběhlých ročníků a téměř 500 výukových objektů, které svou kvalitou předčí mnohé běžné dostupné výukové objekty.

V letošním roce není cílem vlastní výukový objekt (DUM chcete-li), ale představení metodiky celé hodiny právě s využitím vhodného didaktického materiálu. Výhodu je v takovém případě nepochybně možnost využít rozhodujících částí hodin i na přenosných počítačích, domácích stanicích žáků bez rozdílu technologií. 

Představte svou nejlepší hodinu skládající se z různorodých elementů.

Vzhledem k charakteru soutěže nejsou rozlišeny jednotlivé typy škol.

Průběh soutěže v roce 2014

Vyhlášení soutěže

15.4.2014

Uzávěrka vkládání výukových objektů  -  UZAVŘENO

25. říjen 2014

Výběr  finalových prací  -   PRÁVĚ PROBÍHÁ

4. listopad; 

 

Finálové kolo, KONFERENCE NIDV SEČ

Kongresový hotel Jezerka, Seč-Ústupky

PROGRAM KONFERENCE VČETNĚ SOUTÉŽE DOMINO

19 - 20. LISTOPADU, SEČ

 

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ DO SOUTĚŽE

Účastník se musí registrovat prostřednictvím této webové stránky, potvrdit zveřejnění svých objektů pod licencí CC dále uvedenou. Registraci najdete na samostatné stránce. Veškeré pokyny jsou zveřejněny na této stránce.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Odborná porota bude hodnotit dle prvních pěti kritérií bodového hodnocení. Výukovým materiálům budou přiděleny body ve škále 1–5, v případě shodného počtu bodů rozhoduje porota dodatečným hodnocením. Odbornou porotou budou oceněny nejlepší práce.

 

POSTUPOVÁ SCHÉMATA - POZOR ZMĚNA postupového klíče

Protože se do soutěže přihlásilo méně neř 50 výukových objektů, organizační výbor rozhodl o tomto způsobu hodnocení.  Semifinalová kola se nekonají.

Odborná porota vybere přímo 10 soutěžících, kteřá budou pozváni k obhajobám v rámci celostátní konference Seč (viz dole). Hodnocení probíhá za všechny objekty dohromady. 

Finalové kolo se bude konat formou panelové diskuze (postery o velikosti 1,8 m * 0,9) včetně stolku pro techniku a krátké obhajoby před komisí  Panelová diskuze bude veřejná v průběhu konference (19- 20.11.2014). Podrobný průběh finále bude zveřejněn po semifinalových kolech.

V průběhu konference bude probíhat divácké hodnocení výukových objektů formou elektronického hlasování. Vyhášení této ceny proběhne dne 20.11. na závěr konference.

 

Bodové hodnocení

(každé kritérium se hodnotí v rozsahu 1 – 5 bodů, 5 bodů je maximum)

  • Dynamika a uživatelská příjemnost

  • Originalita a grafika

  • Motivace

  • Interaktivita

  • Návodnost – metodika

  • Otevřenost pro změnu a ověření ve výuce

 

CENA PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

Putovní cena  DOMINO, ceny pro vítěze kategorií  a další věcné ceny partnerů.

Ceny věnovaly následující firmy.:

IBM Česká republika spol. s r. o.Intel a. s. a Microsoft s. r. o.Boxed s.r.o.,
Glogster, Edulogy s.r.o., DOSLI s.r.o., NOVÁ ŠKOLA s.r.o., Nakladatelství Fraus, s.r.o.,  World Academy System CZ.  


Realization by