O soutěži

Finalové kolo je minulostí. 

Garulujeme všem vítězům a oceněným. Vítětné práce jsou seřazeny v sekci procházet objekty.

 

DOMINO ČESKÁ REPUBLIKA 2013 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Leták k soutěži

Modernizace výuky v základních a středních školách předpokládá především talentované a motivované učitele. Protože doposud není na celostátní úrovni žádná soutěž, která by prezentovala a podporovala jejich tvořivost a kreativitu, ujal se NIDV role vyhlašovatele takové přehlídky. Jsme přesvědčeni, že tato forma podpory rozvíjí kreativitu našich učitelů. Celostátní přehlídka Domino jim dává možnost ukázat své dovednosti, sdílet výukové materiály a také je propojit do mezinárodních soutěží, jako je například E-learning award pořádaný European SchoolNet. Díky spolupráci s partnery soutěže, kteří jsou uvedeni v samostatné sekci, můžeme účastníky a vítěze finálového kola odměnit hodnotnými cenami a dary.

Digitální vzdělávací materiály a online služby se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách a jejich význam stále roste. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků.

Ještě i v roce 2013  přijdou do základních a středních škol významné finanční prostředky v rámci "šablon" EU peníze školám, tj.projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v gesci MŠMT. Jednou z aktivit je tvorba výukových materiálů pro inovace.

Protože však není dosud vytvořena podpora sdílení takto získaných materiálů, tato soutěž by měla být jednou z možností, jak nejlepší produkty učitelů zpřístupnit jejich českým a případně i evropských kolegům v rámci Learning Resource Exchange.

URČENÍ SOUTĚŽE A JEJÍ HARMONOGRAM

Soutěže se mohou účastnit pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení na území České republiky.

Pro soutěž jsou přípustné výukové objekty, které prioritně podporují metodickou stránku výuky a zahrnují látku v rozsahu jedné hodiny či tématu. V letošním roce jsou nepřípustné rozsáhlé a celé projekty, v kterých je jen velmi obtížné dokumentovat vlastní metodiku výuky. V rámci prezentace pak musí přihlášený pedagogický pracovník prokázat, jak tento výukový objekt opravdu ve výuce využil.

Významným rysem je také využití výukových objektů v výuce prostřednictvím režimu 1:1, tedy na jednotlivých stanicích žáků. V letošním ročníku soutěže budou upřednostněny právě takové objekty, které umožňují jak využití na interaktivní tabuli, tak na tabletu či smartphonu.

Vzhledem k charakteru soutěže nejsou rozlišeny jednotlivé typy škol.

Vyhlášení soutěže

28. března 2013

Uzávěrka vkládání výuukových objektů

28. října 2013

Semifinálové kolo pro oblast jedna

Semifinálové kolo pro oblast dvě

18.listopad; Praha

18.listopad; NIDV Olomouc

Finálové kolo

11.prosinec 2013  Praha, MŠMT

 

POSTUP PŘIHLAŠOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ DO SOUTĚŽE

Účastník se musí registrovat prostřednictvím této webové stránky, potvrdit zveřejnění svých objektů pod licencí CC dále uvedenou. Registraci najdete na samostatné stránce. Veškeré pokyny jsou zveřejněny na této stránce.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Odborná porota bude hodnotit dle prvních pěti kritérií bodového hodnocení. Výukovým materiálům budou přiděleny body ve škále 1–5, v případě shodného počtu bodů rozhoduje porota dodatečným hodnocením. Odbornou porotou budou oceněny nejlepší práce.

 

POSTUPOVÁ SCHÉMATA

Pokud se do soutěže přihlásí méně než 200 prací, odborná porota vybere v neveřejném kole  40 objektů do veřejných semifinálových přehlídek, které proběhnou u jednotlivých teritoriálních garantů. Počet prací v jednotlivých kategoriích, které postupují, bude stanoven podle počtu přihlášených.

Pro semifinále jsou stanoveny dvě teritoriální oblasti. Ve výjimečných případech bude možné přeřazení obhajoby v semifinále do místa konání, které je blíže bydlišti účastníka.

Do finálového kola, které se bude konat v prostorách MŠMT, bude vybráno cca 20 objektů. Počet prací v jednotlivých kategoriích bude určen podle počtu přihlášených.

Pokud se do soutěže přihlásí více než 200 prací, budou vyhlášena další neveřejná kola podle zastoupení v jednotlivých krajích.  Počet postupujících bude v jednotlivých kategoriích stanoven podle počtu přihlášených.

Bodové hodnocení

(každé kritérium se hodnotí v rozsahu 1 – 5 bodů, 5 bodů je maximum)

  • Dynamika a uživatelská příjemnost

  • Originalita a grafika

  • Motivace

  • Interaktivita

  • Návodnost – metodika

  • Otevřenost pro změnu a ověření ve výuce

CENA PRO ABSOLUTNÍHO VÍTĚZE

Putovní cena  DOMINO, ceny pro vítěze kategorií  a další věcné ceny partnerů.

Ceny věnovaly následující firmy.:

AV MEDIA a. s., Profimedia s. r. o., IBM Česká republika spol. s r. o.Intel a. s. a Microsoft s. r. o.Boxed s.r.o., Glogster, Edulogy s.r.o.


Realization by