SVĚT ENERGIE

1718
Kateřina Dadáková
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice
Středočeský

653.81 kB

finálový objekt
Předmět: Fyzika
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Cílové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální, personální a občanské
Věková skupina: 11 let a více
Určení: volný výukový objekt
Citace:
Škola: Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, 250 88 Čelákovice
Email autora: info@gymnacel.cz
Anotace: Počítačová prezentace - INTERAKTIVNÍ HRA nás provede světem energie. Soubor 32 otázek z oboru fyziky, biologie, chemie, dějepisu, zeměpisu a ekologie si klade za cíl nenásilnou formou konfrontovat hráče s aktuálním tématem dnešní doby - obnovitelné a neobnovitelné, klasické a alternativní, "čisté" a "špinavé" ZDROJE ENERGIE.

Realization by