Rozvoj laboratorních dovedností v přírodovědných předmětech

1666
Patrik Kočí
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Palackého 50, 741 01 Nový Jičín
Moravskoslezský

104.61 kB
1.91 MB
427.93 kB

2. místo
Předmět: Cvičení z přírodovědných předmětů (fyzika a chemie)
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Cílové kompetence: Kompetence k řešení problému – žák nastuduje předloženou laboratorní práci, řeší řadu otázek ve skupině při experimentování a ověřování teorie v praxi, výsledky pozorování zpracuje ve formě videoprezentace, kriticky hodnotí závěry a způsob prezentování třídě. Vzhledem ke kooperaci a vzájemné diskusi se také rozvíjí sociální a personální kompetence. Podle stanovení cílů výuky však může učitel rozvíjet i další z klíčových kompetencí.
Věková skupina: 15 - 17 let
Určení: volný výukový objekt
Citace:
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, Palackého 50, 741 01 Nový Jičín
Email autora: patrik.koci@gnj.cz
Anotace: Vyučovací jednotka je realizována tak, že je třída rozdělena do dvou laboratoří. V chemické laboratoři jsou vytvořeny 4 skupiny, stejně tak ve fyzikální laboratoři. Žáci pracují na 8 rozdílných úkolech, které nastudovali v rámci samostudia z namluveného videozáznamu. Úkolem je nejen ověřovat teorii v praxi, analyzovat jevy, získávat závěry, ale vše natáčet a shrnout do závěrečné prezentace, kterou <br /> následně představí spolužákům. Každá skupina má k dispozici fotoaparát, kameru, netbook. Existuje řada variant, jak realizovat laborování – během projektového dne, rozdělit úkoly na několik vyučovacích hodin, po ukončení jednoho kola pokusů si jednotlivé skupiny prohodí témata. Realizace závisí na cílech pedagoga. V příloze jsou nejen odkazy na laboratorní práce, ale i následná realizace.

Realization by