Výsledky

Finálové kolo DOMINO Česká republika  je minulostí.

Výsledky najdete v sekci aktuality.

Počátkem února byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže digitálních učebních materiálů DOMINO Česká republika, které najdete na stránkách minulého ročníku.

Národní institut pro další vzdělávání vyhlašuje  II. ročník národní soutěže ve tvorbě digitálních učebních materiálů

DOMINO Česká republika 2012 

 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Leták k soutěži ke stažení zde

Modernizace výuky v základních a středních školách předpokládá především talentované a motivované učitele. Protože doposud není na celostátní úrovni žádná soutěž, která by prezentovala a podporovala jejich tvořivost a kreativitu, ujal se NIDV role vyhlašovatele takové přehlídky. Jsme přesvědčeni, že tato forma podpory rozvíjí kreativitu našich učitelů. Celostátní přehlídka Domino jim dává možnost ukázat své dovednosti, sdílet výukové materiály a také je propojit do mezinárodních soutěží, jako je například E-learning award pořádaný European SchoolNet. Díky spolupráci s partnery soutěže, kteří jsou uvedeni v samostatné sekci, můžeme účastníky a vítěze finálového kola odměnit hodnotnými cenami a dary.

Digitální vzdělávací materiály a online služby se stávají nedílnou součástí moderní výuky ve školách a jejich význam stále roste. Soutěž má za cíl podpořit aktivitu učitelů v tvorbě digitálních výukových materiálů, zájem škol o inovaci edukačního procesu a využívání výukových materiálů v rámci výuky a samostudia žáků.

Také v roce 2012  přijdou do základních a středních škol významné finanční prostředky v rámci "šablon" EU peníze školám, tj.projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v gesci MŠMT. Jednou z aktivit je tvorba výukových materiálů pro inovace.

Protože však není dosud vytvořena podpora sdílení takto získaných materiálů, tato soutěž by měla být jednou z možností, jak nejlepší produkty učitelů zpřístupnit jejich českým a případně i evropských kolegům v rámci Learning Resource Exchange.

Určení soutěže a její harmonogram

Soutěže se mohou účastnit pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení na území České republiky.

Vyhlášení soutěže 28. března 2012
Uzávěrka vkládání výuukových objektů 15. října 2012

Semifinálové kolo pro oblast jedna

Semifinálové kolo pro oblast dvě

6.listopadu; Praha

8. listopadu; Ostrava

Finálové kolo 18. prosince 2012

 

Postup přihlašování jednotlivých výukových objektů do soutěže

Účastník se musí registrovat prostřednictvím této webové stránky, potvrdit zveřejnění svých objektů pod licencí CC. Registraci najdete na samostatné stránce. Veškeré pokyny jsou zveřejněny na této stránce.

Hodnotící kritéria

Odborná porota bude hodnotit dle prvních pěti kritérií bodového hodnocení. Výukovým materiálům budou přiděleny body ve škále 1–5, v případě shodného počtu bodů rozhoduje porota dodatečným hodnocením. Odbornou porotou budou oceněny nejlepší práce.

 

Postupová schémata

Práce budou rozděleny do dvou kategorií

1. základní školy a odpovídající třídy víceletých gymnázií

2. ostatní střední školy a gymnázia

Pokud se do soutěže přihlásí méně než 200 prací, odborná porota vybere v neveřejném kole  40 objektů do veřejných semifinálových přehlídek, které proběhnou na partnerských školách. Počet prací v jednotlivých kategoriích, které postupují, bude stanoven podle počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích. 

Na každé semifinále bude navazovat seminář na určeném místě, na kterém všichni postupující do finalového kola budou veřejně prezentovat své výukové objekty jako příklady dobré praxe.

Do finálového kola, které se bude konat v prostorách MŠMT, bude vybráno cca 20 objektů. Počet prací v jednotlivých kategoriích bude určen podle počtu přihlášených.

 

Pokud se do soutěže přihlásí více než 200 prací, budou vyhlášena další neveřejná kola podle zastoupení v jednotlivých krajích.  Počet postupujících bude v jednotlivých kategoriích stanoven podle počtu přihlášených.

Bodové hodnocení

(každé kritérium se hodnotí v rozsahu 1 – 5 bodů, 5 bodů je maximum)

  • Dynamika a uživatelská příjemnost
  • Originalita a grafika
  • Motivace
  • Interaktivita
  • Návodnost – metodika
  • Otevřenost pro změnu a ověření ve výuce

Cena pro absolutního vítěze

Putovní cena  DOMINO, ceny pro vítěze kategorií  a další věcné ceny partnerů.

V prvním ročníku ceny do soutěžě věnovali následující partneři. 

 

AV MEDIA a. s., Profimedia s. r. o., IBM Česká republika spol. s r. o., Intel a. s. a Microsoft s. r. o., 3M Česko spol. s r. o. a „Institut Svazu průmyslu – platforma spolupráce praxe se školami, Boxed s.r.o., Glogster.


Realization by