8. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DOMINO
Přihlašování objektů probíhá od 28. října 2018 do 31. ledna 2019.
Představte svou nejlepší hodinu skládající se z různorodých elementů kolegům a veřejnosti
- přihlaste se do soutěže DOMINO!
Představte svou nejlepší hodinu skládající se z různorodých elementů kolegům a veřejnosti
- přihlaste se do soutěže DOMINO!
INSPIRUJTE SE
Procházet výukové objekty

Načerpejte inspiraci v naší unikátní databázi

Unikátní databáze více než 1000 metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce včetně výukových objektů, které jsou recenzovány a posouzeny z hlediska praxe.
Animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, webové nástroje a mnoho dalšího.
Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky.
Metodiky a výukové objekty pro digitální technologie, které stačí stáhnout a využít ve svých hodinách.
Vyhledávání v této databázi podle klíčových slov a plným fulltextem.
Sdílení příkladů je nejlepší praxe z hlediska vhodného využití digitálních technologií ve školní praxi pro všechny stupně škol .
INSPIRUJTE SE
ZAPOJTE SE
VYHRAJTE
Soutěžte a staňte se součástí unikátní databáze metodik práce s digitálními technologiemi a inspirujte ostatní
VYHRAJTE

Soutěžit můžete v následujících kategoriích

  • Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
  • Humanitní a společenskovědní obory
  • Přírodovědné a technické obory
  • Odborné vzdělávání

V každé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz.

Zároveň bude vyhlášen absolutní vítěz napříč všemi kategoriemi.

Putovní cena DOMINO Česká republika 2018 bude udělena absolutnímu vítězi.t


Každý finalista soutěže získá

možnost absolvovat vzdělávací program NIDV v maximálním časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin dle vlastního výběru. Tato nabídka se nevztahuje na konzultační centra. NIDV si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit zvolený vzdělávací program.

Výherci jednotlivých kategorií získají

hodnotné ceny, které zde budou zveřejňovány průběžně.

Absolutní vítěz získá

putovní cenu DOMINO od ak. mal. Františka Janáka.

ak. mal. František Janák
František Janák je umělec na volné noze. Je profesorem střední školy sklářského v Kamenickém Senově v České republice a během své rozmanité kariéry zastával mnoho rolí včetně sklářského designéra. Janák studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Stanislava Libenského. V roce 2000 strávil rok jako hostující profesor na Rochester Institute of Technology v New Yorku. Jeho díla jsou v soukromých i veřejných sbírkách po celém světě, včetně Glasmuseet Ebeltoft v Dánsku a Muzea skla v Tacomě ve Washingtonu.

dvoudenní pobyt v Krkonoších.

vzdělávací program z oblasti digitálních technologií z nabídky organizátora pro celý pedagogický sbor své školy.

hodnotné ceny, které zde budou zveřejňovány průběžně.


PARTNEŘI

ACER, EPSON, AV MEDIA, Profimedia, Microsoft, s.r.o., Boxed, s.r.o., Glogster, Edulogy, s.r.o., DOSLI, s.r.o. a celá řada dalších.

GENERÁLNÍ PARTNER