8. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY DOMINO
přihlášení objektů bude spuštěno
na Den vzniku Československa dne 28.října.
Oficiální prezentace bude 12. a 13. listopadu 2018
Na Mezinárodní konferenci ICT na Seči.
INSPIRUJTE SE
Procházet výukové objekty

Načerpejte inspiraci v naší unikátní databázi

Unikátní databáze více než 1000 metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce včetně výukových objektů, které jsou recenzovány a posouzeny z hlediska praxe.
Animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, webové nástroje a mnoho dalšího.
Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky.
Metodiky a výukové objekty pro digitální technologie, které stačí stáhnout a využít ve svých hodinách.
Vyhledávání v této databázi podle klíčových slov a plným fulltextem.
Sdílení příkladů je nejlepší praxe z hlediska vhodného využití digitálních technologií ve školní praxi pro všechny stupně škol .
INSPIRUJTE SE
ZAPOJTE SE
VYHRAJTE
Soutěžte a staňte se součástí unikátní databáze metodik práce s digitálními technologiemi a inspirujte ostatní
VYHRAJTE

Soutěžit můžete v následujících kategoriích

  • Mateřské školy a 1. stupeň ZŠ
  • Humanitní a společenskovědní obory
  • Přírodovědné a technické obory
  • Odborné vzdělávání

V každé kategorii bude vyhlášen jeden vítěz.

Zároveň bude vyhlášen absolutní vítěz napříč všemi kategoriemi.

Putovní cena DOMINO Česká republika 2018 bude udělena absolutnímu vítězi.t


Každý finalista soutěže získá

možnost absolvovat vzdělávací program NIDV v maximálním časovém rozsahu 8 vyučovacích hodin dle vlastního výběru. Tato nabídka se nevztahuje na konzultační centra. NIDV si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit zvolený vzdělávací program.

Výherci jednotlivých kategorií získají

hodnotné ceny, které zde budou zveřejňovány průběžně.

Absolutní vítěz získá

putovní cenu DOMINO od ak. mal. Františka Janáka.

dvoudenní pobyt v Krkonoších.

vzdělávací program z oblasti digitálních technologií z nabídky organizátora pro celý pedagogický sbor své školy.

hodnotné ceny, které zde budou zveřejňovány průběžně.


Věcné ceny v minulých ročnících věnovaly firmy

ACER, EPSON, AV MEDIA, Profimedia, Microsoft, s.r.o., Boxed, s.r.o., Glogster, Edulogy, s.r.o., DOSLI, s.r.o. a celá řada dalších.

Generální partner